Thông báo xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐSP hệ chính quy năm 2017

Trường Đại học Hạ Long thông báo về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo trình độ đại học (ĐH), cao đẳng sư phạm (CĐSP) hệ chính quy năm 2017 như sau:

  1. Xét tuyển thẳng

          1.1. Đối tượng xét tuyển thẳng

– Đối tượng tuyển thẳng vào ĐH, CĐSP được quy định tại các điểm c, đ, e, h, k khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017, cụ thể:

+ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT thì được xét tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh;

+ Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc được xét tuyển thẳng vào các ngành tương ứng trình độ cao đẳng sư phạm (Sư phạm Âm nhạc hoặc Sư phạm Mỹ thuật);

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia đã tốt nghiệp THPT, được xét tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải;

+ Người có bằng trung cấp ngành sư phạm loại giỏi trở lên; người có bằng trung cấp ngành sư phạm loại khá có ít nhất 02 năm làm việc theo chuyên ngành hoặc nghề đã được đào tạo, đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017;

– Ngoài quy định tại khoản 2 Điều 7, Trường xét tuyển thẳng đối với các học sinh đã tốt nghiệp THPT chuyên của tỉnh Quảng Ninh vào các ngành cao đẳng sư phạm hệ chính quy phù hợp với môn học chuyên hoặc môn đoạt giải nếu đáp ứng điều kiện: 3 năm học THPT chuyên đạt học sinh giỏi hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức.

1.2. Ngành xét tuyển thẳng

Loại giải Trình độ Tên ngành đào tạo
a. Đối với thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế.
Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Toán, Tin học; thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế. Đại học Tất cả các ngành đào tạo phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải.

 

b1. Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia
Giải nhất, nhì, ba môn Tin học Đại học Khoa học máy tính
Giải nhất, nhì, ba môn Tiếng Anh Đại học Ngôn ngữ Anh
Giải nhất, nhì, ba môn Tiếng Trung Quốc Đại học Ngôn ngữ Trung Quốc
b2. Đối với thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia
Giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia Đại học Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải, Hiệu trưởng xem xét xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.
c. Thí sinh năng khiếu nghệ thuật
Đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc CĐSP Được xét tuyển thẳng vào  CĐSP hệ chính quy ngành Sư phạm Âm nhạc hoặc Sư phạm Mỹ thuật.
d. Học sinh THPT chuyên của tỉnh Quảng Ninh
Có 3 năm học THPT chuyên đạt học sinh giỏi hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức. CĐSP Được xét tuyển thẳng vào các ngành CĐSP hệ chính quy phù hợp với môn học chuyên hoặc môn đoạt giải .
đ. Người có bằng trung cấp ngành sư phạm
Có bằng trung cấp ngành sư phạm loại giỏi trở lên hoặc có bằng trung cấp ngành sư phạm loại khá và có ít nhất 02 năm làm việc theo chuyên ngành hoặc nghề đã được đào tạo. CĐSP Được xét tuyển thẳng vào cùng ngành sư phạm trình độ cao đẳng

 

 

 

 

Tải toàn bộ văn bản tại đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *