Mời bạn click vào nút bên dưới để download văn bản tương ứng:

STT Tên tài liệu Tải về
1 Phiếu đăng ký tuyển sinh năm 2017 [su_button url=”http://daihochalong.edu.vn/uploads/document//53/58/85/5729b44e62980.doc” size=”2″]Tải về[/su_button]