Mời bạn click vào nút bên dưới để download văn bản tương ứng:

STT Tên tài liệu Tải về
1 Toàn văn thông báo tải về tại đây
 2 Phieu ĐKXT ĐH theo KQ thi THPTQG đợt 2 năm 2020 (Biểu 1)

Phieu ĐKXT Đại học Chính Quy năm 2020 (Dành cho thí sinh xét tuyển theo phương thức xét học bạ THPT)

+ Phieu ĐKXT Cao đẳng Chính Quy năm 2020 (Dành cho thí sinh xét tuyển theo phương thức xét học bạ THPT)

Phiếu đăng ký thi năng khiếu hệ Cao đẳng_2020 (Biểu 4)

Phiếu ĐKTSTtrung cấp năng khiếu năm 2020 (Biểu 5)