KẾT QUẢ THI NĂNG KHIẾU VÀ XÉT HỌC BẠ CÁC MÔN VĂN HÓA HỆ CAO ĐẲNG NĂM 2017 (ĐỢT 3)

TT SBD Họ   và tên Ngày sinh Gới tính Điểm xét tuyển Ghi chú
1 001 Nguyễn Kim Anh 16/08/1999 Nữ 6.58 Đạt
2 002 Trần Quế Chi 01/11/1999 Nữ 7.30 Đạt
3 003 Nguyễn Thanh Hiếu 13/09/1999 Nữ 7.89 Đạt
4 004 Nguyễn Thị Nga 25/11/1999 Nữ 7.68 Đạt
5 005 Phạm Bích Phương 20/06/1999 Nữ 7.30 Đạt
6 006 Lê Thị Quyên 16/08/1999 Nữ 7.53 Đạt
7 007 Lục Thị Thắm 20/04/1998 Nữ 8.03 Đạt
8 008 Lê Thu Thảo 23/02/1999 Nữ 7.28 Đạt
9 009 Trịnh Thị Hoài Thương 08/10/1999 Nữ 6.80 Đạt
10 010 Nguyễn Thị Hoài Hương 23/07/1999 Nữ 7.92 Đạt
11 011 Phạm Ngọc Thúy 29/07/1998 Nữ 6.05 Đạt
12 012 Phạm Như Vân 15/07/1999 Nữ 6.94 Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *