Warning: htmlentities(): charset `ochalong.edu.vn/public_html/wp-includes/pomoh' not supported, assuming utf-8 in /home/tuyensinh.daihochalong.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php on line 4

Warning: htmlspecialchars(): charset `ontent/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' not supported, assuming utf-8 in /home/tuyensinh.daihochalong.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 1517

Warning: htmlspecialchars(): charset `ontent/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.h' not supported, assuming utf-8 in /home/tuyensinh.daihochalong.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 1515

Warning: htmlspecialchars(): charset `ontent/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.h' not supported, assuming utf-8 in /home/tuyensinh.daihochalong.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 1515

Warning: htmlspecialchars(): charset `ontent/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.h' not supported, assuming utf-8 in /home/tuyensinh.daihochalong.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 1517

Warning: htmlspecialchars(): charset `ontent/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.h' not supported, assuming utf-8 in /home/tuyensinh.daihochalong.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 1517

Warning: htmlspecialchars(): charset `ontent/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.h' not supported, assuming utf-8 in /home/tuyensinh.daihochalong.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 1517

Warning: htmlspecialchars(): charset `ontent/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.h' not supported, assuming utf-8 in /home/tuyensinh.daihochalong.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 1517

Warning: htmlspecialchars(): charset `ontent/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.h' not supported, assuming utf-8 in /home/tuyensinh.daihochalong.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 1517

Warning: htmlspecialchars(): charset `ontent/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.h' not supported, assuming utf-8 in /home/tuyensinh.daihochalong.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 1517
Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy, cao đẳng sư phạm hệ chính quy đợt 1 năm 2018 | Trang tin tuyển sinh
Warning: htmlspecialchars(): charset `ontent/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.h' not supported, assuming utf-8 in /home/tuyensinh.daihochalong.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 1517

Warning: htmlspecialchars(): charset `ontent/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.h' not supported, assuming utf-8 in /home/tuyensinh.daihochalong.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 1515

Warning: htmlspecialchars(): charset `ontent/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.h' not supported, assuming utf-8 in /home/tuyensinh.daihochalong.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 1515

Warning: htmlspecialchars(): charset `ontent/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.h' not supported, assuming utf-8 in /home/tuyensinh.daihochalong.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 1517

Warning: htmlspecialchars(): charset `ontent/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.h' not supported, assuming utf-8 in /home/tuyensinh.daihochalong.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 1517

Warning: htmlspecialchars(): charset `ontent/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.h' not supported, assuming utf-8 in /home/tuyensinh.daihochalong.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 1517

Warning: htmlspecialchars(): charset `ontent/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.h' not supported, assuming utf-8 in /home/tuyensinh.daihochalong.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 1517

Warning: htmlspecialchars(): charset `ontent/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.h' not supported, assuming utf-8 in /home/tuyensinh.daihochalong.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 1517

Warning: htmlspecialchars(): charset `ontent/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.h' not supported, assuming utf-8 in /home/tuyensinh.daihochalong.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 1517

Warning: html_entity_decode(): charset `ontent/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.h' not supported, assuming utf-8 in /home/tuyensinh.daihochalong.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 4970

Warning: htmlspecialchars(): charset `ontent/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.h' not supported, assuming utf-8 in /home/tuyensinh.daihochalong.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 4094

Warning: htmlspecialchars(): charset `ontent/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.h' not supported, assuming utf-8 in /home/tuyensinh.daihochalong.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 4095

Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy, cao đẳng sư phạm hệ chính quy đợt 1 năm 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hạ Long thông báo điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) đại học, cao đẳng sư phạm hệ chính quy đợt 1 năm 2018 đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 (KV3) như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn

(tất cả các tổ hợp)

Xét kết quả THPT  Quốc gia Xét học bạ THPT
I Đại học hệ chính quy
1 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15,50 điểm  
2 7810201 Quản trị khách sạn 15,00 điểm  
3 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 14,00 điểm  
4 7229042 Quản lý văn hóa 14,50 điểm  
5 7480101 Khoa học máy tính 14,00 điểm  
6 7220201 Ngôn ngữ Anh 15,00 điểm  
7 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 17,00 điểm  
8 7220209 Ngôn ngữ Nhật 15,00 điểm  
9 7620301 Nuôi trồng thủy sản 14,00 điểm 15,50 điểm
10 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 14,00 điểm 15,50 điểm
II Cao đẳng chính quy
1 51140202 Giáo dục Tiểu học 15,00 điểm

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *