DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY XÉT THEO HỌC BẠ THPT NĂM 2018 (ĐỢT 2_LẦN 2)

STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Tên ngành Điểm XT KQ
1 Vũ Đức Anh 08/08/2000 Nam Hướng dẫn du lịch 18.25 TT
2 Nông Văn Ba 11/05/2000 Nam Hướng dẫn du lịch 23.15 TT
3 Lương Quang Bình 09/01/2000 Nam Hướng dẫn du lịch 23.25 TT
4 Phạm Thị Thu 18/02/1996 Nữ Hướng dẫn du lịch 25.05 TT
5 Nguyễn Thị Thu Hằng 02/01/2000 Nữ Hướng dẫn du lịch 25.15 TT
6 Bùi Thị Hiên 09/11/2000 Nữ Hướng dẫn du lịch 26.15 TT
7 Ngô Thị Hòa 12/10/2000 Nữ Hướng dẫn du lịch 20.75 TT
8 Nguyễn Huy Hoàng 17/09/2000 Nam Hướng dẫn du lịch 23.95 TT
9 Nguyễn Mạnh Huy 27/02/2000 Nam Hướng dẫn du lịch 19.75 TT
10 Phạm Quang Huy 21/09/1999 Nam Hướng dẫn du lịch 22.45 TT
11 Nguyễn Thị Thùy Linh 06/08/2000 Nữ Hướng dẫn du lịch 22.65 TT
12 Phạm Thành Nam 13/12/2000 Nam Hướng dẫn du lịch 20.45 TT
13 Phạm Văn Nam 23/11/2000 Nam Hướng dẫn du lịch 22.65 TT
14 Nguyễn Thành Nam 24/12/2000 Nam Hướng dẫn du lịch 23.45 TT
15 Ngô Thị Hồng Ngát 03/07/1996 Nữ Hướng dẫn du lịch 21.60 TT
16 Kiều Thị Ngọc 08/01/2000 Nữ Hướng dẫn du lịch 19.45 TT
17 Vũ Thị Bích Ngọc 24/04/2000 Nữ Hướng dẫn du lịch 24.55 TT
18 Lê Hồng Phong 15/11/1998 Nam Hướng dẫn du lịch 23.35 TT
19 Mai Thanh Tân 22/05/2000 Nam Hướng dẫn du lịch 20.55 TT
20 Đỗ Văn Thiết 13/02/1993 Nam Hướng dẫn du lịch 18.45 TT
21 Trương Thị Thủy 07/11/2000 Nữ Hướng dẫn du lịch 22.05 TT
22 Vi Văn Toàn 24/04/2000 Nam Hướng dẫn du lịch 22.15 TT
23 Vũ Hoàng Tuyên 17/02/2000 Nam Hướng dẫn du lịch 23.25 TT
24 Vũ Quang Anh 05/11/2000 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.45 TT
25 Nguyễn Thanh Bình 20/11/1997 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.35 TT
26 Hoàng Minh Chiến 23/01/1997 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.05 TT
27 Cao Thành Đạt 15/10/2000 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.55 TT
28 Dương An Giang 15/01/2000 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16.95 TT
29 Phạm Lê Ngọc 25/09/2000 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.75 TT
30 Dương Mạnh 05/08/1997 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.35 TT
31 Nguyễn Thế Hải 09/01/1996 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.55 TT
32 Vũ Tuấn Hiệp 10/10/2000 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.35 TT
33 Hồ Chí Hiếu 26/06/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.05 TT
34 Nguyễn Trung Hiếu 03/11/2000 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.85 TT
35 Đào Ngọc Hiếu 20/02/2000 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.25 TT
36 Phạm Tuấn Hùng 17/05/2000 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.75 TT
37 Trần Việt Hưng 09/03/2000 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.85 TT
38 Nguyễn Thị Huyền 17/09/2000 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.05 TT
39 Nguyễn Công Khánh 11/02/1993 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.65 TT
40 Giang Thành Long 28/02/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.95 TT
41 Phạm Công Minh 02/01/2000 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.45 TT
42 Phạm Công Minh 02/01/2000 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.45 TT
43 Hoàng Bùi Nam 14/08/2000 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.75 TT
44 Phạm Thường Thi 08/08/2000 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.45 TT
45 Nguyễn Thị Hoài Thu 02/09/2000 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.70 TT
46 Lê Thu Trang 18/08/2000 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.40 TT
47 Lê Hữu Trúc 29/10/2000 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.85 TT
48 Trần Mạnh Tuấn 14/11/2000 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.75 TT
49 Đặng Thanh Tùng 30/08/1993 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.55 TT
50 Vương Yến Vy 14/07/2000 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.95 TT
51 Nguyễn Thế Anh 10/01/2000 Nam Quản trị khách sạn 23.85 TT
52 Trịnh Xuân Hoàng Anh 07/11/2000 Nam Quản trị khách sạn 25.15 TT
53 Nguyễn Thành Đạt 24/08/1998 Nam Quản trị khách sạn 21.75 TT
54 Ngô Thái 05/05/2000 Nữ Quản trị khách sạn 24.30 TT
55 Phạm Thị Thu 27/01/2000 Nữ Quản trị khách sạn 22.45 TT
56 Doãn Văn Hiệp 21/05/2000 Nam Quản trị khách sạn 21.45 TT
57 Nguyễn Duy Hiếu 14/09/2000 Nam Quản trị khách sạn 21.75 TT
58 Lê Thị Hoa 19/09/2000 Nữ Quản trị khách sạn 25.50 TT
59 Trần Quang Huy 26/03/2000 Nam Quản trị khách sạn 21.65 TT
60 Nguyễn Hà Khoa 24/10/2000 Nam Quản trị khách sạn 20.05 TT
61 Nguyễn Thảo My 08/02/2000 Nữ Quản trị khách sạn 25.05 TT
62 Ngô Thị Hồng Ngân 19/01/2000 Nữ Quản trị khách sạn 23.75 TT
63 Hoàng Minh Ngọc 13/10/1998 Nam Quản trị khách sạn 20.75 TT
64 Nguyễn Thu Phương 08/08/2000 Nữ Quản trị khách sạn 17.75 TT
65 Bùi Thị Thủy 08/08/1999 Nữ Quản trị khách sạn 22.55 TT
66 Mạc Đức Toản 24/12/2000 Nam Quản trị khách sạn 22.85 TT
67 Nguyễn Thị Kiểu Trinh 20/12/2000 Nữ Quản trị khách sạn 22.65 TT
68 Vũ Mạnh 31/08/1998 Nam Quản trị khách sạn 18.25 TT
69 Lương Cao Anh 02/08/2000 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.70 TT
70 Ngô Công Dần 20/01/1999 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.65 TT
71 Nguyễn Tuấn Dương 29/11/1997 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 17.65 TT
72 Phạm Thị 30/01/2000 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 18.35 TT
73 Hoàng Văn Hiệp 19/06/2000 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 18.80 TT
74 Vũ Thành Long 17/03/2000 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19.35 TT
75 Nguyễn Đức Nam 31/08/2000 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.85 TT
76 Đàm Quang Thắng 17/09/2000 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.95 TT
77 Đàm Quang Thắng 17/09/2000 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.95 TT
78 Nguyễn Thế Trường 10/01/2000 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.45 TT
79 Lê Sỹ 25/04/2000 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19.85 TT
80 Bùi Văn Thăng 15/02/1999 Nam Tiếng Anh 24.45 TT
81 Lều Mạnh Hùng 15/04/2000 Nam Tin học ứng dụng 21.45 TT
82 Phạm Ngọc Mạnh 21/05/2000 Nam Tin học ứng dụng 18.65 TT
83 Nguyễn Vũ Hoàng Nam 31/10/1999 Nam Tin học ứng dụng 20.05 TT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *