DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG NGOÀI SƯ PHẠM HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 (ĐỢT 2) Xét theo học bạ

STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Tên ngành Tổng điểm
1 Vũ Như An 13/05/1999 Nữ Quản trị khách sạn 5.5
2 Nguyễn Quang Anh 28/12/1997 Nam Quản trị khách sạn 6.4
3 Nguyễn Thị Ánh 06/05/1999 Nữ Quản trị khách sạn 7.6
4 Đặng Mai Chi 05/07/1999 Nữ Quản trị khách sạn 6.0
5 Đỗ Thị Lan Chinh 19/08/1999 Nữ Quản trị khách sạn 7.7
6 Trương Thị Thu Dung 22/01/1999 Nữ Quản trị khách sạn 5.9
7 Nguyễn Tùng Dương 02/09/1999 Nam Quản trị khách sạn 6.4
8 Nguyễn Thùy Dương 23/01/1999 Nữ Quản trị khách sạn 6.9
9 Nguyễn Quốc Đạt 25/03/1998 Nam Quản trị khách sạn 5.5
10 Nguyễn Tiến Đạt 22/10/1999 Nam Quản trị khách sạn 6.1
11 Nguyễn Hương Giang 30/07/1999 Nữ Quản trị khách sạn 6.0
12 Lê Thị Hà Giang 17/12/1999 Nữ Quản trị khách sạn 7.1
13 Phạm Minh 16/02/1999 Nam Quản trị khách sạn 5.7
14 Nguyễn Thu 06/11/1999 Nữ Quản trị khách sạn 6.3
15 Nguyễn Khánh Hạ 01/04/1998 Nữ Quản trị khách sạn 5.6
16 Phạm Thị Thu Hiền 01/10/1997 Nữ Quản trị khách sạn 8.1
17 Nguyễn Tiến Hiệp 30/07/1998 Nam Quản trị khách sạn 5.9
18 Tô Xuân Hiếu 30/11/1999 Nam Quản trị khách sạn 5.8
19 Lê Thị Hoa 04/12/1999 Nữ Quản trị khách sạn 5.8
20 Nguyễn Thu Hồng 09/07/1999 Nữ Quản trị khách sạn 7.2
21 Phạm Anh Huy 12/09/1999 Nam Quản trị khách sạn 7.2
22 Đoàn Thanh Huyền 07/04/1997 Nữ Quản trị khách sạn 5.6
23 Phạm Thị Thu Huyền 18/08/1998 Nữ Quản trị khách sạn 5.8
24 Trịnh Thế Huynh 07/01/1996 Nam Quản trị khách sạn 5.0
25 Lê Thị Thu Hương 19/11/1999 Nữ Quản trị khách sạn 7.8
26 Phạm Thị Lan Hương 30/11/1999 Nữ Quản trị khách sạn 6.7
27 Nguyễn Thị Thu Hương 24/12/1999 Nữ Quản trị khách sạn 7.5
28 Nguyễn Thị Hường 04/11/1999 Nữ Quản trị khách sạn 7.9
29 Nguyễn Thị Lan 12/09/1999 Nữ Quản trị khách sạn 6.8
30 Vũ Hoài Linh 03/10/1999 Nam Quản trị khách sạn 6.9
31 Trần Thu Lương 09/07/1998 Nữ Quản trị khách sạn 6.9
32 Vũ Hồng Minh 30/11/1999 Nam Quản trị khách sạn 7.1
33 Đào Huyền My 12/09/1999 Nữ Quản trị khách sạn 6.3
34 Hứa Thị Chà My 03/11/1999 Nữ Quản trị khách sạn 7.3
35 Vũ Đức Nam 06/09/1994 Nam Quản trị khách sạn 5.6
36 Đàm Thu Nga 22/09/1999 Nữ Quản trị khách sạn 6.8
37 Đỗ Thị Tuyết Nga 18/03/1999 Nữ Quản trị khách sạn 6.2
38 Đặng Thị Thanh Ngà 24/07/1999 Nữ Quản trị khách sạn 7.6
39 Lê Thị Ngân 05/02/1999 Nữ Quản trị khách sạn 8.0
40 Trần Thị Hảo Nhi 23/07/1999 Nữ Quản trị khách sạn 7.6
41 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15/09/1999 Nữ Quản trị khách sạn 7.4
42 Trần Thị Nhung 16/05/1997 Nữ Quản trị khách sạn 5.7
43 Lê Sơn Phong 28/10/1999 Nam Quản trị khách sạn 7.1
44 Lại Bích Phương 23/08/1999 Nữ Quản trị khách sạn 6.9
45 Phạm Thị Phượng 29/10/1999 Nữ Quản trị khách sạn 7.0
46 Phạm Văn Quý 09/04/1999 Nam Quản trị khách sạn 6.6
47 Trần Đắc Tài 01/06/1999 Nam Quản trị khách sạn 6.2
48 Phạm Khắc Anh Tuấn 14/11/1998 Nam Quản trị khách sạn 6.4
49 Nguyễn Thanh Tùng 29/04/1999 Nam Quản trị khách sạn 6.5
50 Dương Cao Thái 15/02/1999 Nam Quản trị khách sạn 7.2
51 Vũ Thanh Thanh 06/04/1999 Nữ Quản trị khách sạn 6.9
52 Nguyễn Tuấn Thành 03/09/1999 Nam Quản trị khách sạn 6.9
53 Trần Thị Phương Thảo 02/09/1999 Nữ Quản trị khách sạn 6.8
54 Dương Phương Thảo 20/01/1999 Nữ Quản trị khách sạn 7.4
55 Nguyễn Thị Minh Thư 04/03/1999 Nữ Quản trị khách sạn 7.0
56 Bùi Quỳnh Trang 01/12/1999 Nữ Quản trị khách sạn 6.7
57 Nguyễn Thị Thu Trang 02/10/1999 Nữ Quản trị khách sạn 7.0
58 Hoàng Thị Huyền Trang 01/01/1998 Nữ Quản trị khách sạn 7.5
59 Nguyễn Hoàng Huyền Trâm 19/03/1999 Nữ Quản trị khách sạn 5.8
60 Trần Đức Trung 06/08/1999 Nam Quản trị khách sạn 7.4
61 Vũ Mạnh Trường 10/02/1999 Nam Quản trị khách sạn 7.0
62 Lê Thị Phương Uyên 28/10/1998 Nữ Quản trị khách sạn 6.1
63 Vũ Tuấn An 26/07/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.5
64 Đỗ Thị Phương Anh 14/10/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.1
65 Lương Thị Ngọc Ánh 10/09/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.7
66 Phạm Văn Cao 14/06/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.1
67 Bế Thị Thiên Châu 17/02/1997 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.4
68 Vũ Minh Chiến 25/05/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.5
69 Lê Văn Chúc 09/06/1998 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.2
70 Trần Khương Duy 10/10/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.2
71 Tô Văn Dương 16/07/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.6
72 Trần Xuân Đạt 03/07/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.4
73 Phạm Ngọc Đạt 07/12/1998 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.9
74 Vũ Trọng Đức 01/02/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.3
75 Nguyễn Trường Giang 26/11/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.0
76 Lê Thị Ngân Giang 28/01/1996 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.3
77 Nguyễn Thị Thu 18/10/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.5
78 Kiều Ngọc 07/11/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.6
79 Nguyễn Quang Hải 23/09/1996 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.9
80 Tống Thu Hiền 11/11/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.7
81 Trịnh Minh Hiệp 15/08/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.1
82 Nguyễn Trung Hiếu 10/08/1995 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.5
83 Nguyễn Minh Hiếu 12/08/1998 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.4
84 Bùi Trung Hiếu 07/10/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.0
85 Nguyễn Minh Hiếu 31/07/1997 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 5.8
86 Nguyễn Minh Hoàng 07/01/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.1
87 Nguyễn Huy Hoàng 10/061/999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.3
88 Ngô Xuân Hồng 06/08/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.3
89 Phạm Quang Huy 19/10/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.4
90 Nguyễn Thị Thu Hương 28/08/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.3
91 Hoàng Thị Mai Hương 23/03/1990 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.0
92 Lê Văn Khang 08/08/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.1
93 Lê Đức Anh Khánh 05/08/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.1
94 Lê Quang Lâm 24/02/1998 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.7
95 Đặng Thu 01/03/1997 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.4
96 Đinh Mỹ Linh 20/08/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.8
97 Bùi Duy Linh 07/10/1998 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.0
98 Nguyễn Hồng Loan 29/01/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.1
99 Trần Hoàng Long 08/08/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 5.5
100 Trần Thu Lương 09/07/1998 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.9
101 Lê Thị Mai 01/02/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.5
102 Tạ Đức Mạnh 08/08/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.0
103 Nguyễn Hữu Mạnh 19/06/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.1
104 Nguyễn Văn Minh 14/07/1998 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.0
105 Bùi Minh Nam 02/11/1998 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 5.7
106 Đỗ Thị Tuyết Nga 18/03/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 5.8
107 Vũ Thị Nhung 18/06/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.1
108 Phạm Huyền Oanh 08/03/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.1
109 Phạm Huyền Oanh 08/03/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.1
110 Nguyễn Thu Phương 07/12/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.6
111 Lê Hồng Quang 28/08/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.7
112 Đàm Thị Thúy Quyên 13/01/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 5.9
113 Phạm Quốc Quyết 13/03/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.6
114 Phạm Hồng Sơn 04/07/1998 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.4
115 Phạm Thị Tâm 09/09/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.4
116 Vũ Quang Tiến 29/08/1997 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.2
117 Phạm Thế Tình 21/06/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.3
118 Ngô Viết Toàn 31/10/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.3
119 Nguyễn Hùng Thanh 23/08/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.6
120 Hoàng Kim Thanh 17/02/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.9
121 Vũ Phương Thảo 08/08/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.2
122 Nguyễn Thu Thảo 23/11/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.9
123 Nguyễn Phương Thảo 05/08/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.5
124 Nguyễn Thị Thắm 22/08/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.6
125 Nguyễn Tiến Thắng 07/12/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.8
126 Nguyễn Văn Thắng 21/12/1998 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.1
127 Bùi Thị Phương Thu 06/05/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.1
128 Nguyễn Bích Thủy 15/04/1997 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.1
129 Vũ Thị Thủy 06/10/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.2
130 Lê Quỳnh Trang 04/09/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.9
131 Nguyễn Huyền Trang 26/04/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.7
132 Trần Thị Thùy Trang 29/03/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.3
133 Nguyễn Văn Trần 17/08/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 8.0
134 Vũ Mạnh Trường 25/09/1997 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.0
135 Lê Sỹ Văn 22/03/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.2
136 Đàm Thị Yến 17/10/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.6
137 Nguyễn Thị Hải Yến 30/06/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.4
138 Nguyễn Kim Bách 11/10/1998 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7.1
139 Phạm Hữu Công 26/04/1998 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 5.9
140 Phạm Việt Cường 11/05/1999 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 6.2
141 Nguyễn Văn Chiến 05/09/1999 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 5.8
142 Cao Đăng Duy 07/11/1999 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 6.2
143 Lương Viết Dương 04/04/1999 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7.5
144 Đoàn Xuân Huy 11/03/1999 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 6.4
145 Phạm Đức Huy 16/01/1998 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 6.3
146 Đặng Thị Dạ Hương 22/08/1999 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 5.5
147 Hoàng Trung Kiên 17/03/1999 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 5.9
148 Phạm Quang Khải 04/09/1999 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7.5
149 Vũ Thị Thùy Linh 21/08/1999 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 6.0
150 Mai Việt Long 22/09/1997 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7.3
151 Hà Thị Mai 05/06/1995 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 6.3
152 Huỳnh Hoài Ninh 14/05/1999 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 6.2
153 Nguyễn Thị Ngọc 06/02/1999 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7.1
154 Đào Duy Phong 27/09/1998 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 6.4
155 Nguyễn Thị Phương 01/06/1999 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 6.9
156 Vi Văn Quang 05/05/1999 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 6.6
157 Bùi Duy Quang 04/10/1999 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 6.2
158 Trần Thị Như Quỳnh 26/12/1999 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 6.5
159 Nguyễn Đức Tiến 20/01/1999 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 6.3
160 Phạm Văn Toán 21/03/1996 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 6.1
161 Nguyễn Quang 28/04/1999 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 5.7
162 Nguyễn Kim Tuấn 19/03/1998 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7.3
163 Đào Xuân Tùng 25/07/1997 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 6.0
164 Phạm Văn Tùng 20/04/1997 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 5.6
165 Hà Thị Kim Tuyến 01/11/1999 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7.7
166 Phạm Văn Thành 23/01/1999 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 6.5
167 Đặng Quang Thắng 08/08/1999 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 5.8
168 Lê Thị Thúy 12/12/1997 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 6.8
169 Lê Đào Ánh Thư 11/10/1999 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7.7
170 Nguyễn Thành Trung 15/08/1999 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 6.7
171 Phạm Quang Trường 03/03/1999 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7.2
172 Nguyễn Thị Kim Anh 15/05/1999 Nữ Hướng dẫn du lịch 6.5
173 Tằng Thanh Bằng 16/11/1999 Nam Hướng dẫn du lịch 6.8
174 Nguyễn Đức Cường 20/11/1999 Nam Hướng dẫn du lịch 6.2
175 Phạm Tuấn Dũng 19/07/1999 Nam Hướng dẫn du lịch 6.2
176 Nguyễn Văn Dương 31/08/1997 Nam Hướng dẫn du lịch 5.8
177 Lưu Thị Lệ Giang 14/09/1999 Nữ Hướng dẫn du lịch 8.0
178 Trịnh Thị 24/04/1999 Nữ Hướng dẫn du lịch 7.2
179 Nguyễn Hoàng Hiệp 16/10/1999 Nam Hướng dẫn du lịch 7.5
180 Nguyễn Công Hoàng 30/08/1999 Nam Hướng dẫn du lịch 7.0
181 Nguyễn Phương Hải Huyền 26/12/1999 Nữ Hướng dẫn du lịch 6.4
182 Phạm Hữu Hưng 22/06/1997 Nam Hướng dẫn du lịch 6.0
183 Chu Tuấn Minh 21/12/1999 Nam Hướng dẫn du lịch 6.6
184 Vũ Thị Nhàn 19/06/1999 Nữ Hướng dẫn du lịch 7.3
185 Nguyễn Quang Tuân 28/03/1998 Nam Hướng dẫn du lịch 6.0
186 Dương Văn Thắng 22/05/1998 Nam Hướng dẫn du lịch 7.5
187 Lê Văn Thương 07/02/1999 Nam Hướng dẫn du lịch 6.7
188 Phùn Thị Trang 13/03/1998 Nữ Hướng dẫn du lịch 7.5
189 Lương Thị Huyền Trang 24/09/1999 Nữ Hướng dẫn du lịch 6.8
190 Vũ Xuân Trường 30/03/1998 Nam Hướng dẫn du lịch 6.2
191 Trần Ngọc 23/08/1998 Nam Hướng dẫn du lịch 7.5
192 Nguyễn Vân Anh 18/12/1999 Nữ Tiếng Anh 6.7
193 Ty Hà Việt Anh 08/03/1999 Nam Tiếng Anh 6.4
194 Chu Thị Ánh 28/04/1999 Nữ Tiếng Anh 6.5
195 Đinh Thị Kim Cúc 19/01/1999 Nữ Tiếng Anh 6.4
196 Đỗ Mạnh Cường 09/02/1999 Nam Tiếng Anh 7.1
197 Trịnh Khắc Điệp 01/10/1993 Nam Tiếng Anh 7.0
198 Trần Thiện Hoàn 03/01/1999 Nam Tiếng Anh 6.8
199 Phạm Trung Kiên 28/05/1999 Nam Tiếng Anh 6.5
200 Trần Nguyễn Thùy Linh 21/12/1999 Nữ Tiếng Anh 6.1
201 Đỗ Văn Linh 12/10/1998 Nam Tiếng Anh 5.4
202 Phạm Hương Ly 29/09/1999 Nữ Tiếng Anh 6.4
203 Minh 14/09/1999 Nam Tiếng Anh 5.2
204 Nguyễn Hoàng Hồng Nhung 26/12/1999 Nữ Tiếng Anh 7.8
205 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 26/12/1999 Nữ Tiếng Anh 7.4
206 Nguyễn Thị Trang 24/02/1994 Nữ Tiếng Anh 7.2
207 Lê Văn Dương 23/10/1999 Nam Tin học ứng dụng 6.1
208 Phạm Triều Dương 13/08/1999 Nam Tin học ứng dụng 6.8
209 Hoàng Xuân Lộc 15/10/1998 Nam Tin học ứng dụng 6.9
210 Đoàn Quang Tiệp 04/05/1999 Nam Tin học ứng dụng 6.9
211 Lê Minh Trí 01/12/1999 Nam Tin học ứng dụng 6.0
212 Nguyễn Thành Trung 02/12/1998 Nam Tin học ứng dụng 6.6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *